9-02-2013, 02:20
I тур. 19.11.2022 г.
Мобил-Сервис - КБМ-Барс Ойл 4:6 Мангистаумунайгаз – LPG Trade 8:3 Каракия – Актас-Жангак 2:2 Озенмунайгаз – Акшукыр 5:4 Жулдыз - пропускает
Просмотров: 1164 Комментарий: 0
9-02-2013, 02:20
II тур. 20.11.2022 г.
Жулдыз – Акшукыр 1:11 Мобил-Сервис – Актас-Жангак 2:1 Озенмунайгаз - LPG Trade 6:2 Мангистаумунайгаз – Каракия 11:0 КБМ-Барс Ойл - пропускает
Просмотров: 1116 Комментарий: 0
9-02-2013, 02:20
III тур. 26.11.2022 г.
Мобил-Сервис – Мангистаумунайгаз 2:3 Жулдыз - КБМ-Барс Ойл 4:1 Озенмунайгаз - Каракия 8:4 LPG Trade – Акшукыр-71 2:3 Актас-Жангак – пропускает
Просмотров: 1051 Комментарий: 0
9-02-2013, 02:19
IV тур. 27.11.2022 г.
Жулдыз – LPG Trade 1:7 Акшукыр - Каракия 11:2 Озенмунайгаз – Мобил-Сервис 3:3 КБМ-Барс Ойл – Актас-Жангак 7:2 Мангистаумунайгаз – пропускает
Просмотров: 1157 Комментарий: 0
9-02-2013, 02:19
V тур. 03.12.2022 г.
Акшукыр - Мобил-Сервис 3:2 КБМ-Барс Ойл – Мангистаумунайгаз 3:5 LPG Trade – Каракия 5:1 Жулдыз – Актас-Жангак 4:2 Озенмунайгаз – пропускает
Просмотров: 1098 Комментарий: 0
9-02-2013, 02:19
VI тур. 04.12.2022 г.
LPG Trade – Мобил-Сервис 5:4 Жулдыз – Каракия 4:0 Актас-Жангак – Мангистаумунайгаз 1:8 КБМ-Барс Ойл – Озенмунайгаз 5:6 Акшукыр – пропускает
Просмотров: 1164 Комментарий: 0
9-02-2013, 02:18
VII тур. 10.12.2022 г.
Мангистаумунайгаз – Акшукыр 3:1 Каракия – КБМ-Барс Ойл 3:3 Актас-Жангак – LPG Trade 2:5 Жулдыз - Озенмунайгаз 2:1 Мобил-Сервис – пропускает
Просмотров: 1163 Комментарий: 0
9-02-2013, 02:18
VIII тур. 11.12.2022 г.
Жулдыз – Мобил-Сервис 4:2 LPG Trade – КБМ-Барс Ойл 6:6 Мангистаумунайгаз – Озенмунайгаз 5:4 Актас-Жангак – Акшукыр 6:3 Каракия – пропускает
Просмотров: 1070 Комментарий: 0
9-02-2013, 02:17
IX тур. 17.12.2022 г.
КБМ-Барс Ойл – Акшукыр 4:11 Каракия – Мобил-Сервис 6:1 Жулдыз – Мангистаумунайгаз 1:1 Актас-Жангак – Озенмунайгаз 2:3 LPG Trade – пропускает
Просмотров: 1049 Комментарий: 0